Metoda FKJA/LAFT
 
 

 W celu przedstawienia zasad projektowania oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków z obróbki powierzchniowej metali metodą FKJA/LAFT w informacjach dodatkowych załączamy ulotkę z założeniami do opracowania wstępnej koncepcji procesowej oczyszczalni.

Dobra znajomość procesów w galwanizerni, trawialni, anodowni, ocynkowni ogniowej i podobnych pozwala znakomicie uprościć oczyszczalnię ścieków z jednoczesnym zwiększeniem jej efektywnosci.