HERMETYZACJA TEMCOR
 
 

 Firma "TUZAL" Sp. z o.o. wraz z amerykańską firmą "TEMCOR", jako pionierzy na polskim rynku wprowadzamy, hermetyzację obiektów oczyszczalni ścieków (komunalnych, przemysłowych), składowisk odpadów oraz stacji uzdatniania wody (SUW), za pomocą pokryć aluminiowych. Wykonujemy usługi w zakresie przygotowania "pod klucz" inwestycji począwszy od wykonania wstępnej Koncepcji, porzez Studium Wykonalności, Projekt hermetyzacji, jak również pełny montaż kopuł i przykryć oraz systemów filtracji powietrza.

 Hermetyzacja oczyszczalni (eliminacja odoru) jest najistotniejszym elementem zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni na otoczenie i okolicznych mieszkańców, a więc na środowisko. W miarę wzrostu populacji, coraz więcej ludzi mieszka i przebywa w bezpośredniej bliskości oczyszczalni, co w naturalny sposób wywołuje zapotrzebowanie na „ZERO ODORU” z pobliskich starych i nowych obiektów obróbki ścieków.

Hermetyzacja znakomicie poprawia wydajność oczyszczalni, poprzez eliminację wpływu pogody na procesy technologiczne. Ponadto, lepsza wydajność obiektu oraz zwiększona czystość poprawia wyniki ekonomiczne i estetykę obiektu. Wysoka wytrzymałość aluminium, doskonała odporność korozyjna, lekka konstrukcja, prosta instalacja oraz trwałość ponad 50 lat, przy stosunkowo niskiej cenie, stawia ten sposób hermetyzacji procesów technologicznych na pierwszym miejscu.

Ludzie również chcą pić czystą wodę, toteż hermetyzacja zbiorników magazynowych wody pitnej jest istotnym elementem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniami.

Całkowite koszty hermetyzacji tą metodą, uwzględniające brak konieczności konserwacji oraz wieloletnią trwałość, są znacznie mniejsze niż dla przykryć z laminatów. Więcej informacji na temat kopuł i przykryc aluminiowych zamieszczono w zakładkach: technologie, projektowanie, urządzenia.