SYSTEM ECODRAIN
 
 

Firma "TUZAL" Sp. z o.o. wykonuje usługi w zakresie przygotowania "pod klucz" inwestycji unieszkodliwiania ścieków burzowo-deszczowych (opadowych i roztopowych) za pomocą urządzeń"EcoDrain" z wkładami "Aikaterisil".  Począwszy od wykonania wstępnej Koncepcji, porzez Studium Wykonalności, Projekt systemu obróbki ścieków opadowych z poszczególnych zlewni oraz infrastruktury miejskiej (jezdnie, parkingi, ulice, arterie przelotowe, mosty, wiadukty, itp.), dobór urzadzeń, jak również ich montaż we wpustach ulicznych oraz okresową konserwację systemu. 

             Wiecej informacji na temat urządzeń "EcoDrain" znajdą Państwo w zakładkach: Technologie, Projektowanie, Urządzenia.