O NAS
 
 

Firma „TUZAL” Sp. z o.o.:

  • Produkuje, montuje i konserwuje urządzenia „EcoDrain"TM  z wkładami „Aikaterisil”TM służące do oczyszczania ścieków burzowo-deszczowych (opadowych) i projektuje "pod klucz" systemy unieszkodliwiania tych ścieków,
  • Projektuje i wykonuje "pod klucz" stanowiska i stacje granulacji i sterylizacji osadów ściekowych metodą ORTWED,
  • Projektuje i wykonuje "pod klucz" stacje uzdatniania wody (SUW),
  • Projektuje i wykonuje "pod klucz" oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, np. z procesów obróbki powierzchniowej metali, przy zastosowaniu najnowszych rozwiazań techniczno-technologicznych. Jako jedyni w Polsce stosujemy metodę FAJA/LAFT unieszkodliwiania roztworów, ścieków i odpadów z obróbki powierzchniowej metali, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ciekłych i stałych z procesów galwanicznych (Poradniki Galwanotechnika, WNT Warszawa 1985, 2002),
  • Zajmuje się pośrednictwem w doborze nalepszych (BAT) technik i technologii ochrony środowiska (woda, ścieki, osady, odpady),
  • Prowadzi serwis w zakresie unieszkodliwiania odpadów i roztworów zawierających metale ciężkie i związki ropopochodne,
  • Unieszkodliwia stare odczynniki i odpady chemiczne,
  • Likwiduje stare, nieczynne zanieczyszczone chemicznie zakłady przemysłowe, w tym: galwanizernie, lakiernie, hartownie, trawialnie, anodownie,
  • Zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych, toksycznych i przeterminowanych substancji chemicznych,
  • Była koordynatorem międzynarodowego Projektu w programie europejskim „EUREKA” pod tytułem „EUROENVIRON SOILSTABSORBENT”. Numer Projektu: E! 2695. (www.eureka.be).