ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
 
 

 

Firma TUZAL specjalizuje się w technologiach unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali. Są to ścieki z: galwanizerni, trawialni, hartowni, anodowni, produkcji obwodów drukowanych, lakierni, emalierni, ocynkowni ogniowej i innych zakładów, z których ścieki zawierają metale ciężkie.

   Naszym oryginalnym rozwiązaniem technologicznym opatentowanym w Polsce i za granicą (USA, kraje Unii Europejskiej) jest metoda FKJA/LAFT. Metoda ta została wdrożona w Polsce, w ponad 100 galwanizerniach oraz sprzedana do USA. Za opracowanie metody autorzy zdobyli Mistrza Techniki NOT oraz wiele nagród branżowych w Polsce i za granicą.


 
Metoda FKJA/LAFT
Ideą metody FKJA/LAFT jest bezpośrednia obróbka ścieków z jednoczesnym odzyskiem metali. W wyniku zastosowania procesów chemicznego płukania w liniach produkcyjnych uzyskuje się selektywnie ...