UZDATNIANIE WODY
 
 

    Wiek XXI to wiek czystej wody!!! Wody do picia i wody do celów przemysłowych. Zapasy wody są coraz mniejsze i tak jak w przeszłości i obecnie ludzie prowadzą wojny o surowce energetyczne, tak w niedalekiej przyszłości dostęp do źródeł czystej wody będzie cenniejszy niż złoto. Tak więc, wszelkie technologie uzdatniania wody, w szczególności jej recykling i ponowne użycie np. do celów przemysłowych lub porządkowych, jak również oszczędność wody zdatnej do picia oraz jej ekonomiczne i proste przygotowanie na stacjach uzdatniania wody (SUW) są w chwili obecnej szczególnie porządane. 


 
Metoda TURBU-FLOW
TURBU-FLOW składa się ze specjalnie opracowanego i skonstruowanego elementu stopowego. Stop jest wykonany z kilku metali wyselekcjonowanych z dwóch grup (katody i anody) ...
 
 
 
Metoda REDOXY
Zmiana własności organoleptycznych wody ze złóż podziemnych, metodą REDOXY, polega na zmniejszeniu w wodzie stężenia minerałów zawierających głównie jony żelaza i manganu. Rodzaj i ...
 
 
 
Metoda GT
   Bardzo często stacje uzdatniania wody (SUW) działają nieprawidłowo. Może to być spowodowane niewłaściwym doborem złoża filtracyjnego, jego dezaktywacją, brakiem właściwego natlenienia wody, ...
 
 
 
Metoda NANOCERAM
W większości przypadków wody powierzchniowe oraz wody ze studni niegłębinowych mają przekroczone parametry biologiczne. Występujące w nich organizmy, takie jak bakterie, wirusy, patogeny, przetrwalniki ...
 
 
 
Metoda ATLANTIUM
Dezynfekcja wody jest jednym z najbardziej istotnych elementów technologicznych uzdatniania wody do picia oraz zastosowań spożywczych, laboratoryjnych, produkcyjnych, czy też farmakologiczych. Metoda ...