ŚCIEKI OPADOWE
 
 

  W celu przedstawienia doboru urządzeń oraz sposobów unieszkodliwiania, bądź wykorzystania ścieków burzowo-deszczowych (opadowo - roztopowych) w dodatkowych informacjach do zakładki System EcoDrain (poniżej) załączamy krótkie Vademecum: "Wody opadowe - Vademecum", gdzie nasze EcoDrainy zostały krótko opisane, jako nowe rozwiązanie techniczne. Ponadto załączamy Atest Higieniczny, Certyfikat Zgodności, Opinię Instytutu Ochrony Środowiska oraz Opinię Instytutu Budowy Dróg  i Mostów. Firma nasza dokona doboru technik i technologii oraz zaprojektuje indywidualnie dla każdego klienta (miasta, gminy, zakłady przemysłowe, drogi, mosty, lotniska, porty, tunele, autostrady, stacje benzynowe, itp.) kompletny system unieszkodliwiania tego rodzaju ścieków, przy zastosowaniu nalepszych światowych rozwiązań (BAT), w tym systemu EcoDrain z wkładami Aikaterisil. Więcej informacji można znaleźć w zakładkach: usługi, technologie, urządzenia.


 
System EcoDrain
   System EcoDrain z wkładami Aikaterisil do bezpośredniego unieszkodliwiania ścieków opadowo-roztopowych z infrastruktury miejskiej, komunalnej, gminnej, drogowej, kolejowej, portowej, ...