ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
 
 

Projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych, w szczególności z obróbki powierzchniowej metali wymaga szczególnie precyzyjnej charakterystyki i analizy stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, składów ilościowych i jakościowych kąpieli i roztworów procesowych, aktualnego zużycia wody do celów technologicznych, jak również masy i powierzchni przedmiotów poddawanych obróbce powierzchniowej. Nowoczesne oczyszczalnie (podczyszczalnie) ścieków winny stosować najlepsze dostępne technologie (BAT).

Technologie zmniejszające zużycie wody, zużycie chemikaliów, zużycie energii, mniej czasochłonne i pracochłonne oraz zmniejszające zapotrzebowanie na powierzchnię produkcyjną i mające niewielki wpływ na środowisko są szczególnie pożądane przez zakłady produkcyjne.

Metoda FKJA/LAFT stanowi dobrą odpowiedź na to zapotrzebowanie.


 
Metoda FKJA/LAFT
 W celu przedstawienia zasad projektowania oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków z obróbki powierzchniowej metali metodą FKJA/LAFT w informacjach dodatkowych załączamy ulotkę z założeniami ...