UZDATNIANIE WODY
 
 

Projektując stację uzdatniania wody (SUW), przede wszystkim należy dokładnie rozpoznać źródła wody, podziemnej czy też powierzchniowej, skład ilościowy i jakościowy wody, jej stan bakteriologiczny, własności fizykochemiczne oraz wydajność źródła.  Dopiero po wnikliwej analizie tych danych można przystąpić do ustalenia potrzebnych do zastosowania technologii i urządzeń, jak również systemu dystrybucji i dostawy wody do odbiorców.


 
TURBU-FLOW
Działanie TURBU-FLOW zostało potwierdzone w szerokim zakresie zastosowań, między innymi do:    • Zahamowania rozrostu biofilmu.    • Zabezpieczenia przed powstawaniem ...
 
 
 
ATLANTIUM
Przy projektowaniu nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) lub też modernizacji istniejącej, w przypadku złego stanu bakteriologiczengo wody należy dobrać dobrą, nowoczesną technologię dezynfekcji. Najbardziej ...