TOKSYCZNE ODPADY
 
 

Firma TUZAL Sp. z o.o. posiada własne opatentowane technologie unieszkodliwiania toksycznych i niebezpiecznych odpadów, w szczególności z obróbki powierzchniowej metali.

Są to odpady zawierające cyjanki pod każdą postacią (ścieki, roztwory, osady, sole), wszelkie odpady zawierające metale ciężkie Zn, Sn, Cu, Cd, Ni, Cr, Ba, Ag i inne oraz kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, ropopochodne.

W okresie ostatnich 20 lat firma nasza unieszkodliwiła dziesiatki ton tego rodzaju odpadów dla wielu klientów.