ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
 
 

Na poniższych kilku rysunkach przedstawiono zasadę działania niektórych urządzeń LAFT stosowanych w metodzie FKJA do bezpośredniego unieszkodliwiania ścieków w galwanizerni, z jednoczesnym odzyskiem metali i obróbką powstających osadów. Urządzenia zostały opatentowane w Polsce i za granicą, między innymi w USA