ŚCIEKI KOMUNALNE
 
 

Zastosowanie konkretnych urządzeń w oczyszczalni ścieków zależy od wybranej technologii ich obróbki, jak również od ilości i składu chemicznego unieszkodliwianych ścieków. Nasza firma preferuje urządzenia, które przy niskich nakładach inwestycyjnych umożliwiają wydajną i sprawną pracę oczyszczalni.

Dla przykładu poniżej przykład oczyszczalni wykonanej ze stali kwsoodpornej na 230 m3/dzień.