Projektowanie
 
 

 Firma TUZAL Sp. z o.o. projektuje obiekty ochrony środowiska, a w szczególności: oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, stacje uzdatniania wody (SUW), systemy obróbki ścieków opadowych, jak również stanowiska do przetwarzania uwodnionych osadów na suchy, sterylny i hydrofobowy granulat.

Dla przykładu przedstawiamy układ technologiczny zaprojektowanego stanowiska do przeróbki osadów metodą ORTWED dla Głogowa Młp.:


 
UZDATNIANIE WODY
Projektując stację uzdatniania wody (SUW), przede wszystkim należy dokładnie rozpoznać źródła wody, podziemnej czy też powierzchniowej, skład ilościowy i jakościowy wody, jej stan bakteriologiczny, ...
 
 
 
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
Projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych, w szczególności z obróbki powierzchniowej metali wymaga szczególnie precyzyjnej charakterystyki i analizy stosowanych w zakładzie ...
 
 
 
ŚCIEKI KOMUNALNE
Projektowanie oczyszczalni ścieków komunalnych należy zawsze rozpocząć od wnikliwej analizy składu oraz ilości przewidywanych do unieszkodliwiania ścieków. W przypadku, gdy prócz ścieków ...
 
 
 
ŚCIEKI OPADOWE
  W celu przedstawienia doboru urządzeń oraz sposobów unieszkodliwiania, bądź wykorzystania ścieków burzowo-deszczowych (opadowo - roztopowych) w dodatkowych informacjach do zakładki ...
 
 
 
OSADY Z OCZYSZCZALNI
         W celu zobrazowania naszego podejścia do projektowania stacji przetwarzania osadów, chcemy podkreślić że zawsze uwzględniamy w projekcie sposób ...