Technologie
 
 

   TUZAL Sp. z o.o. od ok. 20 lat specjalizuje się w technologiach obróbki ścieków i osadów komunalnych, jak również w technikach i technologiach uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych. 

   Posiadamy również wieloletnie bogate  doświadczenie w zakresie technologii stosowanych do unieszkodliwiania agresywnych, toksycznych i niebezpiecznych odpadów, ścieków i osadów przemysłowych, w szczególności z obróbki powierzchniowej, zawierających metale ciężkie, ropopochodne, cyjanki, rozpuszczalniki, związki baru, alkalia, kwasy i inne.

   Nasi fachowcy, byli pracownicy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Politechniki Warszawskiej, specjaliści w zakresie technologii wody, ścieków i odpadów z ponad 35-letnią praktyką zawodową (naukową i przemysłową) w Polsce, Europie i USA rozwiązują problemy technologiczne w powyższym zakresie, zgodnie z najnowszymi światowymi  osiagnięciami technicznymi i BAT (Best Available Technology), gwarantującymi spełnienie wszelkich norm, regulacji i dyrektyw UE oraz wymagań i przepisów krajowych.

    Dla przykładu przedstawimy niektóre z naszych rozwiązań: 


 
UZDATNIANIE WODY
    Wiek XXI to wiek czystej wody!!! Wody do picia i wody do celów przemysłowych. Zapasy wody są coraz mniejsze i tak jak w przeszłości i obecnie ludzie prowadzą wojny o surowce energetyczne, ...
 
 
 
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
  Firma TUZAL specjalizuje się w technologiach unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali. Są to ścieki z: galwanizerni, trawialni, hartowni, anodowni, produkcji obwodów ...
 
 
 
ŚCIEKI KOMUNALNE
 Unieszkodliwianie ścieków komunalnych, z jednoczesnym wykorzystaniem powstających biogazów, osadów oraz wtórnym wykorzystaniem ścieków oczyszczonych jest, w chwili ...
 
 
 
ŚCIEKI OPADOWE
   Ilość zanieczyszczeń dostających się do ścieków opadowych (burzowo - deszczowych) zależy od: - zanieczyszczenia atmosfery w obrębie miasta, - rodzaj nawierzchni ulic, placów ...
 
 
 
OSADY Z OCZYSZCZALNI
   Surowe osady wydzielone w oczyszczalni (OW, OCH i ON) są niebezpieczne sanitarnie, ponieważ zawierają pasożyty, bakterie chorobotwórcze i wirusy. W osadach surowych ich ilość ...
 
 
  TOKSYCZNE ODPADY
Firma TUZAL Sp. z o.o. posiada własne opatentowane technologie unieszkodliwiania toksycznych i niebezpiecznych odpadów, w szczególności z obróbki powierzchniowej metali. Są to odpady ...