PRZETWARZANIE OSADÓW
 
 

Najistotniejszym elementem wstępnej obróbki i przetwarzania osadów jest ich jak najlepsze odwodnienie. Proces ten prowadzi się zwykle, przy pomocy pras filtracyjnych lub wirówek. Następnym etapem jest termiczne przetwarzanie lub suszenie, z ewentualnym końcowym wykorzystaniem powstałego produktu. Firma TUZAL Sp. z o.o. w zależności od rodzaju i składu osadu dobiera zespół urzadzeń gwarantujących prawidłowe przetworzenie osadu na użyteczny produkt końcowy. Prócz typowych urządzeń (prasy filtracyjne, wirówki) produkowanych przez znane europejskie, polskie i światowe firmy stosujemy również specjalistyczne urządzenia do granulacji i sterylizacji osadów w podwyższonej temperaturze (patrz metoda ORTWED).


 
Metoda ORTWED
Metoda ORTWED jest to metoda przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w stały, sterylny i „suchy” produkt  za pomocą tlenku wapnia CaO wykorzystując ...