ŚCIEKI OPADOWE
 
 

   Na przedstawionych dwóch rysunkach widać zasadę działania urządzeń EcoDrain. Zanieczyszczone ścieki opadowe (rysunek lewy) przepływaja przez złoże biologiczne rozkładające związki ropopochodne na tlen O2, wodór H2, azot N2, siarkę S2 i inne proste składniki oraz zatrzymujące metale ciężkie takie jak: rtęć Hg, ołów Pb, kadm Cd, chrom Cr, wanad V, nikiel Ni, cynk Zn, nikiel Ni i podobne. Te wszystkie zanieczyszczenia (ok. 96-98%) znajdują się, w szczególności, w pierwszym 15 minutowym strumieniu ścieków opadowych. Po tym czasie (rysunek prawy) ścieki w zasadzie nie  są już zanieczyszczone tymi składnikami, są prawie czyste (ok. 2-4% zanieczyszczeń) i omijają złoże bilogiczne. Dzięki temu nie zmniejsza się prędkość przepływu ścieków przez wpust uliczny. Wiecej informacji w zakładkach: usługi, technologie, projektowanie oraz poniżej.  


 
Urządzenia EcoDrain
 Urządzenia EcoDrain szerzej opisano w załączonych dodatkowych informacjach technicznych. Należy tutaj jednak podkreślić, że do ich zastosowania nie potrzebne jest pozwolenie na budowę, co znacznie ...