OSADY Z OCZYSZCZALNI
 
 

   Surowe osady wydzielone w oczyszczalni (OW, OCH i ON) są niebezpieczne sanitarnie, ponieważ zawierają pasożyty, bakterie chorobotwórcze i wirusy. W osadach surowych ich ilość jest bardzo duża, co stwarza że są niebezpieczne i uciążliwe dla otoczenia. Osady te posiadają zdolność do zagniwania tj. rozkładu beztlenowego związków organicznych, co wiąże się z wydzielaniem bardzo przykrych i uciążliwych zapachów.Surowe osady wydzielone w oczyszczalni (OW, OCH i ON) są niebezpieczne sanitarnie, ponieważ zawierają pasożyty, bakterie chorobotwórcze i wirusy. W osadach surowych ich ilość jest bardzo duża, co stwarza że są niebezpieczne i uciążliwe dla otoczenia. Osady te posiadają zdolność do zagniwania tj. rozkładu beztlenowego związków organicznych, co wiąże się z wydzielaniem bardzo przykrych i uciążliwych zapachów.

   Wszystkie te osady należy przetworzyć i wykorzystać zawarte w nich składniki, czy do produkcji biogazów, czy też do produkcji nawozów.

   O wartości nawozowej decyduje zawartość głównych składników pokarmowych dla roślin (N, P, K, Mg, Ca) oraz mikroelementów.


 
Metoda ORTWED
            Metoda ORTWED jest to metoda przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w stały, sterylny i „suchy” ...