ŚCIEKI OPADOWE
 
 

   Ilość zanieczyszczeń dostających się do ścieków opadowych (burzowo - deszczowych) zależy od:

- zanieczyszczenia atmosfery w obrębie miasta,
- rodzaj nawierzchni ulic, placów i chodników,
- rodzaju transportu kołowego,
- organizacji i sposobu oczyszczania ulic od śmieci,
- sposobów walki z gołoledzią,
- ilości zielonych terenów w mieście,
- intensywności i czasu trwania deszczu oraz szeregu innych drugorzędnych czynników.
Nie sposób zanieczyszczeniom tym zapobiec, gdyż nie da się zidentyfikować wszystkich źródeł skażenia. Są ich tysiące: wycieki benzyny ze stacji benzynowych, myjni, zajezdni, baz samochodowych, ze skorodowanych baków, ścierająca się nawierzchnia asfaltu, zdzierające się opony, spaliny itp.

 
System EcoDrain
              Ze względu na niskie koszty systemu EcoDrainTM  oraz brak wymagalności pozwolenia na budowę, proponowane rozwiązanie techniczne wraz z zastosowaną ...