ŚCIEKI KOMUNALNE
 
 

 Unieszkodliwianie ścieków komunalnych, z jednoczesnym wykorzystaniem powstających biogazów, osadów oraz wtórnym wykorzystaniem ścieków oczyszczonych jest, w chwili obecnej, najważniejszym kryterium nowoczesności prowadzonych procesów technologicznych w oczyszczalni oraz wskaźnikiem kultury technicznej władz odpowiedzialnych za środowisko.


 
HERMETYZACJA TEMCOR
 Aluminowe kopuły i przykrycia amerykańskiej firmy TEMCOR stanowią doskonałe rozwiązanie technologiczne, służące do hermetyzacji obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. ...
 
 
 
ENVIPUR
            W projektowaniu oczyszczalni ścieków jest niezbędne wybranie typu technologii, która będzie umożliwiała  osiągnięcie satysfakcjonujących ...